Ordførere.jpg

Christine Trones

Ordfører Hemnes

Dette er en stor begivenhet, og et stort økonomisk løft som vi har gjort i lag, kommunene Hemnes og Hattfjelldal. 

 

Vi tror at dette bidrar til å skape bolyst, og realisere målene om økt bosetting.  Hemnes har et konkret mål om å bli 5000 innbyggere.  Hattfjelldal skal ihvertfall ikke bli færre. 

 

I dag ser vi at digitale nettvert er grunnlag for all aktivitet, enten det er næring eller skole, enten det er fritid eller kommunikasjon. Det er jo blitt slik at all kommunikasjon digitaliseres. 

 

Moderne landbruk er avhengig av nett.  I dag kan vi ikke drive skole uten nett.  Flere helsetjenester knyttes mot nett og digitale tilganger. Og moderne medisin kobles mer og mer mot ny teknologi.

 

I kommunene planlegger vi å legge til rette for å ta digitale verktøy inn i eldreomsorgen for at folk skal kunne bo lenger heime, skal vi få dette til så må vi ha grunnlaget på plass, nemlig at alle kan koble seg på og ha tilgang til nett, uavhengig av hvor de bor. 

 

I tidligere tider var det slik at vi hadde et statsforetak som tok seg av oppgavene med å bygge infrastruktur, enten det var vei eller telefoni. Denne måten å organisere seg på er oppløst og oppgavene utføres i dag av kommersielle aktører.  Dette har fått en konsekvens at områder med dårlig kundegrunnlag faller utenfor nedslagsfeltet til disse kommersielle aktørene, og her må det offentlige ta ansvar.

Og det er nettopp dette ansvaret som Hemnes og Hattfjelldal har tatt i lag, med å bygge denne fiberkabelen. Vi har gjort dette for å legge til rette for bosetting og næringsutvikling i våre bygder, slik at de skal få de samme forutsetningen som resten av landet. 

 

Med denne fiberen så kan vi si at vi har de samme muligheter hos oss, som midt i Oslo hva gjelder kommunikasjon.

 

Dette er et stort løft for folket som bor her, og er en viktig vekststimulator.  Så derfor er det to stolte ordførere som sitter her i dag.

 

Harald Lie

Ordfører Hattfjelldal

 

Det er nå en stor glede at Hemnes og Hattfjelldal nå sammen har fått gjennomført denne viktige digitale infrastrukturen i området vårt. For 16 år siden jobbet jeg som koordinator for datanettverk i Oslo skolen, og det å nå få lov til å være med på åpningen av kommunene sin fiber er stort. Den digitale motorveien som fiberen utgjør gir muligheter for TV, radio, mobilnett med mer.

 

Den er viktig for barn og ungdom, velferdstjenester for eldre, næringsliv og turisme. Kort sagt den gir muligheter for kommunikasjon med lysets hastighet for alle innbyggerne våre.

 

God og stabil kommunikasjon gir også bedre beredskap. Det blir sagt at det er flere veier som fører til Rom, men nå kan vi trygt si at det også er flere veier som fører til Hemnes og Hattfjelldal, og det uten fartsgrenser.

 

Nå ser vi ikke bare lys i enden av tunellen, nå blir det også lys i enden av fiberen.