Funksjonell beskrivelse:

Mørk Fiber er en tjeneste som leveres gjennom Villmarksnetts fiberkabler. 

Tjenesten måles inn og leveres på ønskede adresser, klart for tilkopling av kundeutstyr.

Mørk Fiber kan leveres i grupper bestående av et antall fibre:

  • Enkeltfiber – En fiber(ett glass), hvor sending og mottak gjøres over samme fysiske fibertråd
  • Fiberpar – To fibre (to glass), normalt benyttes en for sending og en for mottak (tidligere ble dette produktet betegnet som Mørk Fiber).
  • Parallelle Fiberpar – To eller flere Fiber Par, som normalt leveres over den samme fysiske fiberkabelen

Typiske anvendelsesområder:

  • Dedikert aksess for tilknytning av brukere til Internett, bredbåndsnett eller annen form for leveranse av teletjenester
  • Sammenkobling av tale- og datanett
  • Dataoverføring hvor transportprotokoll ikke følger standard spesifikasjon eller tradisjonelt transmisjonshierarki

Fordeler med produktet:

  • Full kontroll i eget nett
  • Tilnærmet ubegrenset kapasitet