Vi i Villmarksnett står sammen i den nasjonale dugnaden mot Covid-19 og tar alle forhåndsregler og følger Folkehelseinstituttet sine anbefalinger. Våre ansatte oppfordres til å ha hjemmekontor og gjøre det de kan for å forhindre smitte.

Drift av våre tjenester er ikke påvirket av dette da vi har god infrastruktur som er lagt til rette for at normal drift skal kunne opprettholdes selv om ansatte jobber hjemmefra.

Villmarksnett er glad for å kunne tilby full drift i fibernettet og opplever økende bruk av våre tjenester i disse Coronatider.

Vi vil følge med på anbefalinger fra myndighetene og har satt inn tiltak for å redusere smitten frem til 01.04.2020:

  • Det tas ikke imot besøkende i Hemnes- og Hattfjelldal kommunes lokaler.
  • Fibertilknytninger i hus vil bli satt på vent.
  • Våre montører vil ikke rette feil i boliger som er under karantene eller det er mistanke om Coronasmitte.
  • Ved spørsmål kan vi kontaktes på:

Vi håper på forståelse for disse tiltakene, vi ønsker å beskytte både våre kunder og ansatte for unødig smitte.