Helgelandskraft hadde en planlagt strømstans pga. jobbing i Bleikvassli i går 10.10.17 fra kl. 16.00 til kl. 19.00
DETTE UTEN AT VILLMARKSNETT VAR VARSLET.

Jeg kjørte fra Hemnes i går ettermiddag og fant ut hva som foregikk og snakket med Helgelandskraft.

Når strømmen kom igjen startet switchen men kortene ble ikke detektert og kom derfor ikke opp.
Derfor startet jeg opp i morrest kl. 06.20 og fikk switchen opp igjen.

DETTE MEDFØRTE AT ALLE I HEMNES KOMMUNE SOM ER TILSLUTTET VILLMARKSNETT VAR UTEN NETT FRA KL. 16.00 I GÅR OG FREM TIL I MORREST.

Skal forsøke å få satt en rutine med Helgelandskraft slik at vi blir varslet på planlagte strømstans.