Type tilkobling

Prisene forutsetter at eiendommen er nærmere enn 200 meter fra den eksisterende plasseringen av stamfiberen. Huseier har selv ansvaret for legging av slange inn til bygget. Huseier besørger grunnen tilbakestilt til samme tilstand som før gravingen. Hvis eiendommen ligger lenger enn 200 m. fra koblingspunkt beregnes reelle kostnader til 15,- kr pr. m over 200 m.

Priser i prosjektperioden: Prosjektpris:  Kr 4500.- inkl mva og kr. 5000.- etter prosjektslutt.

Bedriftpris : kr 15 000,- eks mva 

Leggeanvisning fiberrør

Denne leggeanvisningen er basert på den generelle leggeanvisningen for plastrør i grøft. Grøftetverrsnitt

 

bilde1

Anbefalte dybder 70 cm over dyrket jord og 40 cm på egen eiendom.

Opparbeidelse av grøft.

Normalt opparbeides et 10-15 cm tykt fundament med maksimum nominell kornstørrelse 22 mm. Fundamentet skal ha lett eller ingen komprimering, avhengig av valgte masser. Grøftebunnen rettes opp i rørets lengderetning og det graves ut for muffene i fundamentet.

Under spesielt gunstige forhold, i grøft som består av friksjonsmasser med maks kornstørrelse 22 mm, kan rørene legges direkte på avrettet grøftebunn.

I fjellgrøfter og på hardt underlag(øvre del av fundament løsgjøres med rive), skal et solid fundament av friksjonsmasser legges.

Massene legges ut lagvis i tilstrekkelig lengde for å forhindre at eventuell bløt masse under fundamentet forskyves og forårsaker setninger.

 

Kunde evt.den han leier inn er ansvarlig for at leggeanvisningen blir fulgt.

 

 

Bestillingsskjema

Bestillingsskjema for fiber hos Hemnes kommune og hattfjelldal kommune kan lastes ned her: 

BESTILLINGSSKJEMA-fiber.pdf

 eller fylles ut under: