Hvorfor fiber:

Med fiber har alle lik kapasitet uansett hvor langt unna man er sentralen. Kapasiteten deles ikke med naboen slik som har vært mer vanlig med tradisjonelle bredbåndsnett som DSL og kabel-TV. Man får en dedikert fiber for seg selv fra sentralen og inn i huset.

  •  Fibernett er fremtidsrettet og har nesten ubegrenset kapasitet, og vil være i stand til å dekke ditt behov i uoverskuelig fremtid.
  •  Fibersignal sendes som lyssignal og påvirkes ikke av støy fra nærliggende kabler og lignende.  Dette betyr stabile og lynraske linjer.
  •  Flere og flere tjenester blir overført over internett, for eksempel TV og telefoni.
  • Like rask opplasting som nedlasting.

 Fiberkabel er i dag den raskeste og mest lønnsomme kommunikasjonsveien for bredbånd på lang sikt.